Ochrona środowiska


Oferujemy szereg usług związanych z ochroną środowiska i zagadnieniami pokrewnymi. Są to między innymi pomoc w tworzeniu dokumentacji, działalność szkoleniowa i wsparcie przy rekrutacji pracowników, konsultacje i doradztwo, a także usługi geodezyjne. Dowiedz się więcej o poszczególnych zakresach współpracy:

OUTSOURCING ŚRODOWISKOWY

POZWOLENIA ZINTEGROWANE

KARTY INFORMACYJNE I RAPORTY DLA NOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ

POWIETRZE – POZWOLENIA NA EMISJĘ I ZGŁOSZENIA ŹRÓDEŁ EMISJI

WODA I ŚCIEKI – POZWOLENIA WODNOPRAWNE

ODPADY – POZWOLENIA NA WYTWARZANIE I ZEZWOLENIA NA PRZETWARZANIE

SPRAWOZDAWCZOŚĆ

AUDYT AZBESTOWY

POMIARY I ANALIZY

GEODEZJA