Audyt azbestowy


Obowiązek przeprowadzania przez zarządców obiektów budowlanych audytów azbestowych wynika z rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31).

Skontaktuj się z nami, aby omówić szczegóły współpracy w tym zakresie.