+48 535-300-819 l.zajaczkowski@zos.com.pl

KWALIFIKACJE ZAWODOWE

W ostatnim okresie ustawodawca podjął próbę uporządkowania procesu przygotowania określonej prawem dokumentacji, niezbędnej dla uzyskania wymaganych pozwoleń i decyzji, związanych z przebiegiem procesu inwestycyjnego. Ma to umożliwić właściwym organom administracyjnym...

ZMIANY W PRAWIE

Po raz kolejny doszło do zmiany w przepisach prawa ochrony środowiska. Tym razem oprócz przepisu regulującego (w sposób wysoce niedoskonały) kwestię uprawnień autorów wykonujących opracowania raportów oddziaływania na środowisko, weszły w życie zapisy o karach za...
Zakład Ochrony Środowiska