+48 535-300-819 l.zajaczkowski@zos.com.pl

W ostatnim okresie ustawodawca podjął próbę uporządkowania procesu przygotowania określonej prawem dokumentacji, niezbędnej dla uzyskania wymaganych pozwoleń i decyzji, związanych z przebiegiem procesu inwestycyjnego. Ma to umożliwić właściwym organom administracyjnym merytoryczną analizę wpływu zamierzenia inwestycyjnego na stan środowiska na materiale w sposób lepiej przygotowanym, opartym na dobrej znajomości ocenianych procesów technologicznych, oraz przy dobrej znajomości prawa.
Odstąpiono od braku określenia kwalifikacji zawodowych osób sporządzających dokumentację uzgodnieniową w zakresie środowiskowym. Postępowanie ze wszech miar słuszne, nie wyobrażamy sobie sytuacji, by można było wykonywać prace budowlane czy elektryczne bez posiadania określonych prawem uprawnień.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!