+48 535-300-819 l.zajaczkowski@zos.com.pl

W ostatnim okresie ustawodawca podjął próbę uporządkowania procesu przygotowania określonej prawem dokumentacji, niezbędnej dla uzyskania wymaganych pozwoleń i decyzji, związanych z przebiegiem procesu inwestycyjnego. Ma to umożliwić właściwym organom administracyjnym merytoryczną analizę wpływu zamierzenia inwestycyjnego na stan środowiska na materiale w sposób lepiej przygotowanym, opartym na dobrej znajomości ocenianych procesów technologicznych, oraz przy dobrej znajomości prawa.
Odstąpiono od braku określenia kwalifikacji zawodowych osób sporządzających dokumentację uzgodnieniową w zakresie środowiskowym. Postępowanie ze wszech miar słuszne, nie wyobrażamy sobie sytuacji, by można było wykonywać prace budowlane czy elektryczne bez posiadania określonych prawem uprawnień.

Zakład Ochrony Środowiska