+48 535-300-819 l.zajaczkowski@zos.com.pl

Geodezja

Jako firma z wieloletnim doświadczeniem świadczymy również usługi w zakresie geodezji.

W sytuacjach gdy:

 • kupujesz działkę, gromadzisz do niej dokumentację prawną
  • dostarczymy wyrys i wypis z operatu ewidencji gruntów
  • przeprowadzimy badania księgi wieczystej
  • wykonamy pomiar ustalenia przebiegu granic
 • chcesz wiedzieć gdzie są granice Twojej działki
  • wskażemy granice ewidencyjne działki
  • wytyczymy Twoją działkę w terenie
 • stawiasz ogrodzenie
  • wskażemy granicę ewidencyjną działki
  • wyznaczymy w terenie punkty graniczne (graniczniki)
 • projektant lub architekt potrzebuje aktualnych map i dodatkowych danych do projektu
  • dostarczamy mapę do celów projektowych
  • uzgodnimy dokumentację do celów projektowych
  • określimy wysokość przewodów linii energetycznej zawieszonej na Twoją działką
  • pomierzymy wysokość drzew i słupów
  • określimy objętość mas ziemnych (hałd, nasypów)
 • budujesz dom, chcesz podłączyć gaz, prąd, wodę lub kanalizację
  • wytyczymy dom
  • wytyczymy przebieg przyłączy
 • potrzebujesz inwentaryzacji powykonawczej budynku i przyłączy
  • wykonamy pomiar powykonawczy
  • sporządzimy mapę inwentaryzacji budynku i przyłączy

Ponadto oferujemy:

 • geodezyjną obsługę budowy ( inwestycji )

Obsługujemy teren budowy od wytyczenia wstępnego pod usunięcie humusu do inwentaryzacji geodezyjnej obiektu po jego ukończeniu. Dysponujemy sprzętem GPS, który pozwala na szybkie i dokładne wytyczanie obiektów, bez potrzeby rozstawiania instrumentu. Sprawdza się to głównie przy inwestycjach, gdzie teren budowy jest otoczony przez zwały ziemi, co utrudnia znacznie wizurę w kierunku poziomym, za to widoczność satelit pozwala na wykonanie pomiarów.

 • prace nietypowe – inżynierskie
  • pomiary sytuacyjno-wysokościowe na potrzeby operatów wodno-prawnych, melioracji.
  • pomiary wysokości obiektów niedostępnych, pomiary pionowości,
  • pomiary objętości mas ziemnych,
  • pomiary geometrii.