+48 535-300-819 l.zajaczkowski@zos.com.pl

Outsourcing środowiskowy

Nasza oferta na outsourcing środowiskowy to przede wszystkim:

 

  • koordynacja działań związanych z problematyką ochrony środowiska w zakresie planowanych inwestycji tj. budowa, zmiana sposobu użytkowania itp. oraz bieżącej eksploatacji,
  • reprezentowanie instalacji przed urzędami i służbami kontrolno-inspekcyjnymi z zakresu ochrony środowiska,
  • naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
  • sporządzanie wszelkiego rodzaju zestawień zbiorczych, informacji i sprawozdań, z których dana instalacja zobowiązana jest wywiązać się z zakresu ochrony środowiska,
  • inicjowanie i koordynowanie, wymaganych decyzjami z zakresu ochrony środowiska, pomiarów i badań,
  • weryfikowanie zgodności wyników pomiarów z aktualnymi pozwoleniami,
  • monitorowanie zmian w prawodawstwie z zakresu ochrony środowiska i przedstawianie propozycji sposobu ich realizacji,
  • weryfikacja i koordynowanie prowadzonej przez Zakład ewidencji odpadów,
  • weryfikacja prowadzonych przez Zakład zeszytów eksploatacji urządzeń ochrony środowiska
  • zakres outsourcing’u może być modyfikowany w zależności od potrzeb Zleceniodawcy.