+48 535-300-819 l.zajaczkowski@zos.com.pl

Powietrze – pozwolenia na emisję i zgłoszenia źródeł emisji

Obowiązek uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dotyczy prowadzących instalacje, których eksploatacja powoduje wprowadzanie gazów lub pyły do powietrza – zgodnie z art.180 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.z 2017, poz. 519). Wyjątkiem są instalacje wymienione w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U. z 2010, nr 130, poz. 881).

Jeżeli wniosek, dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych, powinien on zawierać informacje o spełnianiu wymogów, o których mowa w art. 143 Ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U.z 2017, poz.519).

Obowiązek zgłoszenia instalacji wprowadzającej gazy i pyły do powietrza dotyczy prowadzących instalacje, których eksploatacja powoduje wprowadzanie gazów lub pyły do powietrza, a wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. z 2010, nr 130, poz. 880).