+48 535-300-819 l.zajaczkowski@zos.com.pl

Woda i ścieki – pozwolenia wodnoprawne

Uregulowania formalno-prawne w zakresie wody i ścieków obejmują uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie działalności wymienionej w art. 122. ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015, poz. 469 z późn.zm.).

Obowiązek uzyskania pozwolenia dotyczy przede wszystkim:

 

  • każdego kto eksploatuje własne ujęcie wody (powierzchniowej lub podziemnej),
  • każdego kto wprowadza wody opadowe lub roztopowe do wód lub do ziemi (np. z parkingów, placów magazynowych),
  • każdego kto wprowadza do kanalizacji ścieki zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego np. z działalności produkcyjnej, usługowej (np. myjnie pojazdów, pralnie),
  • inwestorów prywatnych – w kwestii przydomowych oczyszczalni ścieków.